Wanneer naar de osteopaat met je baby of kindje?


Een kindje is geen klein volwassene, daardoor zijn vele aspecten in de behandeling van een kind anders dan bij een volwassenen. Kinderen zijn volop in ontwikkeling zowel fysiek als mentaal. Elke ontwikkelingsfase vraagt een specifieke benadering. Wanneer er een probleem in een van de facetten van de ontwikkeling optreedt heeft dit grote gevolgen voor de totale ontwikkeling van het kind. Elk kindje is uniek en vraagt dan ook een unieke behandeling. Kinderen ervaren de behandeling meestal als prettig. Sommige kinderen huilen tijdens de behandeling, terwijl anderen in slaap vallen. Door het ontspannen van de weefsels veranderen de prikkels naar de hersenen, het kindje zal hierop reageren.

Wanneer bijvoorbeeld het drinken of zuigen bij borst- of flesvoeding problemen geeft komen baby’s soms al in de eerste weken langs voor een behandeling. Ook onrust, reflux en voorkeurshouding zijn redenen voor een bezoek aan de osteopaat in de eerste dagen of weken na de bevalling. Door bewegingsverlies krijgt het kindje nog meer prikkels te verwerken waardoor het kindje in een stresspatroon zit en zich moeilijk kan ontspannen. Tijdens de behandeling herstellen we de bewegingsverliezen van de betrokken structuren, hierdoor kan je baby zich beter ontspannen en zal het stresspatroon afnemen.

Wanneer er geen duidelijke problemen zijn adviseren wij de ouders om een preventieve check-up te doen van mama en baby rond de 4a6 weken na de bevalling.

Wegens de enorme groei en ontwikkeling die kinderen doormaken in zeer korte tijd is het ontzettend belangrijk de kinderen goed osteopathisch op te volgen. Na een val, ziekte/ aandoening, vaccinaties of een operatie kunnen er blokkades of bewegingsbeperkingen optreden die ervoor zorgen dat uw baby of kind klachten krijgt, niet lekker in zijn vel zit, problemen met slapen heeft en soms emotioneel uit balans is. Dit kan meteen optreden maar kan soms ook pas na een tijdje klachten geven. Dit is een goede reden om regelmatig een bezoekje aan de osteopaat te brengen met uw baby of kind.


Veel voorkomende indicaties bij baby’s:

 • Huilbaby’s, onrustige baby’s:
 • Vroeggeboorte, zuurstoftekort, omstrengeling
 • Huilbaby, onrustige baby
 • (verborgen)Reflux: spugen
 • Buikkrampjes
 • Overstrekken
 • Problemen met zuigen/ slikken/boeren
 • Onrustig drinken/fles weigeren
 • Kort tongriempje
 • Obstipatie/darmklachten
 • Plagiocephalie: afvlakking van het hoofdje
 • Voorkeurshouding
 • Oor-/ bijholteontstekingen
 • Sleutelbeenfractuur/schouderdystocie
 • Slaapproblemen (inslapen/doorslapen/hazeslaapjes)
 • Ontwikkelingsproblemen
 • Motorische problemen/motorische achterstand: niet op buik/rug willen liggen, hoofdje niet optillen, rolt maar naar zijde, asymmetrie bij tijgeren/kruipen, weinig gebruik van 1 arm of been, niet pakken naar speelgoed, niet tot zit tijgeren, kruipen of lopen komen.

  

Huilbaby’s, onrustige baby’s:


Omdat het zelfherstellend vermogen wordt ondersteund heeft de osteopaat een stimulerend invloed op zowel de motorische ontwikkeling als op de verstandelijke- en de emotionele- van het kind.

Door de zachte technieken is osteopathie zeer geschikt voor het behandelen van baby’s en kinderen. Baby’s en kinderen reageren meestal erg goed op osteopathie. Tijdens de zwangerschap of bij de bevalling kan er bewegingsverlies ontstaan ter hoogte van de schedel of kunnen er blokkades ontstaan in de nek of de rug. Door de blokkades kan een baby ongemak ervaren wat zich kan uiten in onrust en veelvuldig huilen.

Ook kan het darmstelsel uit balans raken, doordat de zenuw, die o.a. De darmen aanstuurt geïrriteerd kan raken door een blokkade ter hoogte van de nek. Hierdoor ontstaan er darmkrampjes, winderigheid, obstipatie en reflux. Door zachte mobilisaties van de nekregio wordt de irritatie van de zenuw weggenomen en functioneert deze beter. Vanuit de schedelbasis loopt ook een zenuw naar het halsgebied. Deze zenuw is verantwoordelijk voor ondermeer het slikken en zuigen. Ook hier kunnen problemen ontstaan.

Een baby kan als gevolg van een lange of juist erg snelle bevalling klachten ontwikkelen zoals bij huilbaby’s. Je kindje heeft last van veelvuldig huilen, een voorkeurshouding, spugen, onrustig, krampjes, moeilijk slapen, obstipatie, etc. De osteopaat kan jullie kindje hier goed bij helpen. De betrokkenheid van de ouders tijdens de behandeling is van belang en helpend voor jullie kindje en het resultaat van de behandeling.

  

Voorkeurshouding en/of afplatting van de schedel:


Een voorkeursligging kan een afplatting van de schedel geven, maar andersom kan een vervorming van het schedeltje een voorkeursligging geven.

Bewegingsverlies tussen de verschillende botstukken van de schedel kan leiden tot een vervorming van het hoofd, een voorkeursligging, onrust, darmkrampjes, obstipatie en reflux (spugen). De beweeglijkheid van de nek en van de wervelkolom zal zich aanpassen aan de beweeglijkheid van de schedel. Veel van de bovengenoemde klachten worden ook wel het Kiss-syndroom genoemd.

Het onderzoek en de behandeling van een baby kan op de behandelbank of op schoot van de osteopaat of van de ouders worden uitgevoerd. Om een zo volledig mogelijk onderzoek te kunnen doen en tevens de baby te laten wennen aan de osteopaat en aan de aanraking beginnen we vaak bij de voeten om dan geleidelijk via de buik, borst en rug naar het hoofdje te gaan. Bewegingsbeperkingen worden dan met zachte bewegingen losgemaakt.

  

Oor- en bijholteontstekingen:


Het steeds terugkeren van oorontstekingen heeft vaak te maken met een verminderde

drainage van het middenoor via de buis van Eustachius. Deze buis kan in zijn functie

worden belemmerd als de omliggende schedelbotten niet mooi beweeglijk zijn.

Ontstekingen van de holtes zijn vaak een teken van drainage probleem van het aangezicht,

wat kan leiden tot keel- en luchtweginfecties. Deze klachten zijn te behandelen door

mobilisaties van het aangezicht en het ondersteunen van het immuunsysteem.

 

Veel voorkomende klachten bij kinderen:

 • Hoofdpijn/ migraine
 • Buikpijn/obstipatie/zindelijkheidsproblemen
 • Rugpijn/nekpijn
 • Scoliose
 • Heuppijn/kniepijn/schouderpijn/enkelpijn of verzwikking/gewrichtspijn
 • Groeipijn
 • Vermoeidheid/slaapproblemen(inslapen/doorslapen/hoofdbonken)
 • Herstel na operatie
 • Spraakproblemen
 • Eetproblemen
 • Oogproblemen
 • Eczeem/huiduitslag/allergieen
 • Astma
 • ADHD/ ADD/ Autistisch Spectrum Stoornis
 • Leerproblematiek
 • Concentratieproblemen
 • Dyslexie/dyscalculie
 • Driftbuien/emotionele dysbalans
 • Lichamelijke of verstandelijke beperking
 • Orthodontie


Mijn kind is gevallen:


Wanneer uw kind valt kan dit allerlei blokkades veroorzaken. Dit hoeft echter geen problemen op te leveren wanneer het lichaam dit zelf weer kan oplossen. Wanneer u merkt dat u kind na de val niet lekker in zijn vel zit of emotioneel uit balans is of slecht tot slapen komt is het verstandig eens bij ons langs te komen zodat wij deze blokkades kunnen herstellen.

ADHD, ADD, Autisme en/of gedragsproblemen:


Kinderen met ADHD, ADD, Autisme en andere gedragsproblemen hebben vaak een probleem met de hoeveelheid prikkels die ze krijgen. Ze kunnen moeite hebben om de prikkels op de juiste manier te verwerken en naar verhouding te reageren. Wanneer er in het lichaam blokkades zitten bijvoorbeeld in de schedel, de rug of ter hoogte van de organen, komen er veel extra prikkels bij. Door deze blokkades weg te nemen, verdwijnt een deel van deze prikkels en ontstaat er een betere balans. Door te zorgen voor een optimale mobiliteit van de schedel heeft de osteopaat een positieve invloed op de doorbloeding van de hersenen waardoor een kind meer rust zal ervaren. Bij autisme kan osteopathie bijdragen aan het afnemen van dwangmatig gedrag van het kind.

Dyslexie, dyscalculie en leerproblemen:


Om goed te kunnen lezen, schrijven en leren is het van belang dat de zintuigen van je kind zo optimaal mogelijk kunnen functioneren en de prikkels op de juiste manier kan verwerken. Een goede samenwerking van beide ogen en oren is essentieel. Daarnaast is concentratie van belang om informatie te kunnen opnemen en te kunnen reproduceren. Gedurende de zwangerschap, de bevalling of tijdens de verder ontwikkeling kunnen er blokkades in het lichaam ontstaan bijvoorbeeld ter hoogte van de schedel of wervelkolom. Deze blokkades kunnen innerlijke onrust geven en de ontwikkeling van de hersenen of de communicatie tussen de verschillende hersendelen verstoren. De osteopaat kan gericht ondersteuning bieden bijvoorbeeld voor de oogmotoriek, het evenwicht, de wervelkolom en/of het hoofd. We lossen deze blokkades op waardoor de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk verloopt. Wanneer er meer innerlijke rust is in het lichaam kan het kind zal het kind zich beter kunnen focussen, luisteren, concentreren en dus ook reproduceren. Als osteopaat helpen en ondersteunen wij uw kind met de randvoorwaarden die nodig zijn om tot leren/studeren te kunnen komen.

Buikpijn:


Buikpijn en problemen rond de stoelgang zien we veelvuldig bij volwassenen en kinderen.

Het goed functioneren van de buikorganen is afhankelijk van voeding/vochtinname,

voldoende algemene beweging en beweeglijkheid van de fascia, goede doorbloeding en

een juiste aansturing van de organen door het zenuwstelsel vanuit de rug en de schedel.

De osteopaat kan deze regio’s behandelen en geeft doelgericht advies.

Rugpijn:


Ook bij kinderen zien we steeds vaker rugklachten optreden. De rug is bij kinderen nog volop in ontwikkeling en is van grote invloed op de omliggende gewrichten, organen en op de schedel. Hierdoor kunnen klachten gevolgen hebben voor de verdere ontwikkeling van het kind. Het is dan ook belangrijk dit serieus te bekijken.
Een osteopaat onderzoekt het hele lichaam om de oorzaak van de klachten op te sporen en te
behandelen zodat het lichaam weer in balans is en de klachten kunnen herstellen.

Kniepijn:


De knieen van een kind worden veel belast. Door verkeerd schoeisel, steunzolen, blessures aan de voet, enkel, heup, bekken of rug kan er een standverandering optreden die kan zorgen voor een verdraaiing van de knie. Een verharding van het scheenbeen of kuitbeen, ontstaan door bijvoorbeeld een trauma, kan zorgen voor het verlies van schokdemping waardoor de knie extra belast wordt. Door bewegingsverlies in de onderbuik kan er druk op de bloedvaten ontstaan waardoor e weefsels minder doorbloed worden en dus kwetsbaarder zijn of moeilijker kunnen herstellen. De behandeling bij knieklachten kan bijvoorbeeld bestaan uit het mobiliseren van de rug, het bekken, de voet, het onderbeen en/of de organen in de buik. Hierdoor stimuleren we de doorbloeding en herstellen we de mobiliteit en stand van de rug en knie.