Werkwijze Osteopathie Sluis


Eerste behandeling:

Na het maken van een afspraak ontvangt u van ons een intake formulier en vragen wij u om dit zo volledig mogelijk in te vullen. Ook vragen wij uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Zie onderaan de pagina voor de privacyverklaring.

Het eerste consult starten we met een uitgebreid vraaggesprek en brengen uw hulpvraag in kaart. Vervolgens wordt met behulp van een medisch basisonderzoek en een aanvullend osteopathisch onderzoek het hele lichaam onderzocht en we gaan op zoek naar de oorzaak van uw klacht. We bespreken de bevindingen met u, stellen een doelgericht behandelplan op en geven uitleg welke behandeling er nodig zal zijn.

Tijdens het onderzoek wordt de bewegelijkheid van de verschillende systemen onderzocht en behandeld. Wij werken alleen met onze handen. De functies van de verschillende systemen worden geoptimaliseerd en het zelfherstellend vermogen gestimuleerd. Het kan zijn dat de osteopaat op een andere plaats behandelt dan waar de klachten zich bevinden. Als osteopaat proberen we de oorzaak van de klacht weg te nemen om zo het zelfherstellend vermogen van het lichaam te optimaliseren.

 

Adviezen na de behandeling:

Het is belangrijk dat u na de behandeling voldoende water drinkt en de rest van de dag rustig aan doet. Het sporten kunt u na 2 dagen weer oppakken. Zo krijgt uw lichaam de tijd om te wennen en stabiliteit te vinden in de nieuwe situatie. Het is mogelijk dat u een aantal dagen na de behandeling een reactie merkt van uw lichaam op de behandeling, dit is normaal en een teken dat het lichaam zich aanpast aan de nieuwe situatie.

 

Vervolgbehandeling:

De vervolgbehandeling, afhankelijk van de klacht, wordt meestal na 3-4 weken gepland. Het lichaam heeft tijd nodig om te wennen aan de nieuwe situatie en het zelfherstellend vermogen van het lichaam zijn werk te laten doen. Bij baby’s en bij acute klachten wordt de vervolgbehandeling meestal na 1-2 weken gepland. We evalueren het resultaat van de eerste behandeling en hoe het u tussentijds vergaan is. We onderzoeken opnieuw het hele lichaam en kijken waar er nog bewegingsbeperkingen zijn en behandelen deze.

 

Resultaat:

Over het algemeen kunt u na 2-4 behandelingen verbetering van uw klacht verwachten. Bij langdurige klachten kan dit soms wat langer duren. Wanneer er geen duidelijke verbetering is opgetreden bekijken we samen met u wat de volgende stap kan zijn. Indien nodig wordt u verwezen naar de huisarts voor eventueel aanvullend onderzoek of kan het zijn dat we in overleg met u doorverwijzen naar een andere discipline zoals een acupuncturist, BSM- therapeut, homeopaat, (kinder)fysiotherapeut, opticien, optometrist, podoloog, reflexintegratietherapeut, yoga, lactatiekundige, etc.